Historia Klubu

Założenie Klubu:

Grupa inicjatywna w skład której weszli Koledzy: Lubas Robert, Żurek Marian, Lubas Czesław, Michalski Adam, Polaczek Henryk podjęła inicjatywę założenia klubu skatowego w centrum Tarnowskich Gór, gdzie dotąd takiego klubu bardzo brakowało. Klub -z założenia – ma dbać o dobre warunki dla uprawiania skata sportowego (liga, turnieje) jak i towarzyskiego.

Są trzy charakterystyczne daty związane z założeniem klubu, a mianowicie:

rozegranie pierwszego turnieju klubowego – 10 stycznia 2002r.

zgłoszenie Klubu do PZSkat – 14 stycznia 2002r.

zebranie wyborcze Klubu SILESIA Tarnowskie Góry – 24 stycznia 2002r.

Zebranie członków Klubu przyjęło jako datę założenia Klubu 01 stycznia 2002 r.

REGULAMIN KLUBU SILESIA TARNOWSKIE GÓRY

Pierwszy regulamin klubu został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Klubu SILESIA Tarnowskie Góry w dniu 26 lutego 2002r. Aktualizacja regulaminu odbywa się na ogół raz w roku przed rozpoczęciem kolejnego sezonu.

Udział w rozgrywkach ligi skata.

Klub należy do PZSkat – Okręg Katowice.

W sezonie „2002” grają dwie drużyny, SILESIA I Tarnowskie Góry i SILESIA II Tarnowskie Góry, pierwsza awansuje do 3 ligi.

W następnym sezonie „2003” SILESIA I awansuje do 2 ligi, a SILESIA II do 3 ligi. SILESIA III gra i pozostaje w lidze okręgowej. Był to dobry rok.

W sezonie „2004” SILESIA I ociera się o awans do 1 ligi (brakło 1 punktu), natomiast SILESIA II awansuje do 2 ligi, z kolei SILESIA III polubiła ligę okręgową i w niej pozostała.

Do rozgrywek w sezonie „2005” przystąpiły dwie drużyny, mianowicie: SILESIA I Tarnowskie Góry oraz SILESIA II Tarnowskie Góry – obie grają teraz w 2 lidze. Pierwsza drużyna występuje w grupie A, a druga drużyna występuje w grupie B. Składy drużyn – SILESIA I: Filinger Daniel, Michalski Adam (kapitan), Polaczek Henryk, Lubas Czesław, Kowalczyk Piotr, SILESIA II: Kalyta Joachim, Paniczek Edward, Draszczyk Stanisław, Lubas Robert (kapitan), Warecki Bernard.

W rozgrywkach sezonu „2006” wystąpiły dwie drużyny, mianowicie: SILESIA I Tarnowskie Góry oraz SILESIA II Tarnowskie Góry – obie grają w 2 lidze, pierwsza w grupie A, a druga w grupie B. Składy drużyn – SILESIA I: Filinger Daniel, Michalski Adam (kapitan), Polaczek Henryk, Lubas Czesław, Kowalczyk Piotr, SILESIA II: Kalyta Joachim, Paniczek Edward, Draszczyk Stanisław, Lubas Robert (kapitan), Warecki Bernard.

W sezonie „2007” występują ponownie dwie drużyny: SILESIA I Tarnowskie Góry oraz SILESIA II Tarnowskie Góry i obie grają w 2 lidze – odpowiednio: pierwsza w grupie A, a druga w grupie B.
W składach drużyn zaszły niewielkie zmiany, mianowicie: SILESIA I gra w składzie: Filinger Daniel, Draszczyk Stanisław, Lubas Czesław (kapitan), Malik Joachim, Polaczek Henryk, a SILESIA II w składzie: Kalyta Joachim, Kania Aleksander, Kowalczyk Piotr, Lubas Robert (kapitan), Warecki Bernard.

W sezonie „2008” obie drużyny: SILESIA I Tarnowskie Góry oraz SILESIA II Tarnowskie Góry występują w 2 lidze. Odpowiednio: pierwsza w grupie A, a druga w grupie B.

W składach drużyn zaszły niewielkie zmiany, mianowicie: SILESIA I gra w składzie: Filinger Daniel, Draszczyk Stanisław, Lubas Robert (kapitan), Michalski Adam, Polaczek Henryk, a SILESIA II w składzie: Dziedzic Klemens, Kalyta Joachim, Kowalczyk Piotr, (kapitan), Malik Joachim, Warecki Bernard.

W sezonie „2009” drużyna SILESIA I Tarnowskie Góry występuje w 2 lidze, a drużyna SILESIA II Tarnowskie Góry w 3 lidze.
W składach drużyn zaszły niewielkie zmiany, mianowicie: SILESIA I gra w składzie: Filinger Daniel, Draszczyk Stanisław, Lubas Robert (kapitan), Lubas Czesław, Michalski Adam, Polaczek Henryk, a SILESIA II w składzie: Dziedzic Klemens, Kalyta Joachim, Kowalczyk Piotr (kapitan), Malik Joachim, Urbańczyk Stanisław, Warecki Bernard.

W sezonie „2010” nastąpiło przejście SK Strzybnica do SILESIA Tarnowskie Góry.
Po zmianach SILESIA i SILESIA II Tarnowskie Góry występuje w 2 lidze, a drużyna SILESIA III Tarnowskie Góry w 3 lidze.
Drużyny grają w następujących składach:

SILESIA: Filinger Daniel, Draszczyk Stanisław, Kiciński Jerzy, Polaczek Henryk (kapitan), Urbańczyk Stanisław,

SILESIA II Banasik Henryk, Dudek Arkadiusz, Dziatzko Helmut, Lubas Robert (kapitan), Lubas Czesław, Lukoszek Henryk,

SILESIA III: Dziedzic Klemens, Kalyta Joachim, Kania Aleksander, Kowalczyk Piotr (kapitan), Malik Joachim, Michalski Adam, Piekarczyk Stanisław, Tobor Ryszard, Warecki Bernard.

W sezonie „2011” – po zmianach – SILESIA i SILESIA II Tarnowskie Góry występują
w 2 lidze, a drużyna SILESIA III Tarnowskie Góry została wycofana z rozgrywek.

Drużyny grają w następujących składach:

SILESIA: Banasik Henryk, Filinger Daniel, Draszczyk Stanisław, Kiciński Jerzy, Polaczek Henryk (kapitan), Urbańczyk Stanisław,

SILESIA II: Dudek Arkadiusz, Dziedzic Klemens, Kania Aleksander, Kowalczyk Piotr (kapitan), Tobor Ryszard, Warecki Bernard.

Turnieje Klubowe.

Dotychczas rozegrano 40 kwartalnych serii otwartych turniejów klubowych. Zwycięzcami (pierwsze trzy miejsca) zostali:
I kwartał 2002: Marian Żurek, Czesław Lubas, Ireneusz Just,
II kwartał 2002: Henryk Polaczek, Joachim Malik, Marian Żurek,
Puchar Lata (III kw.2002): Daniel Filinger, Joachim Malik, Marian Żurek,
IV kwartał 2002: Daniel Filinger, Joachim Kalyta, Marian Żurek,
I kwartał 2003: Żurek Marian, Filinger Daniel, Lubas Czesław,
II kwartał 2003: Banasik Henryk, Dziatzko Helmut, Filinger Daniel,
III kwartał 2003: Lubas Czesław, Żurek Marian, Kalyta Joachim,
IV kwartał 2003: Filinger Daniel, Dziatzko Helmut, Lubas Czesław,
I kwartał 2004: Banasik Henryk, Lubas Czesław, Kalyta Joachim,
II kwartał 2004: Banasik Henryk, Dziatzko Helmut, Filinger Daniel,
III kwartał 2004: Kalyta Joachim, Polaczek Henryk, Lubas Robert,
IV kwartał 2004: Kiciński Jerzy, Banasik Henryk, Dziatzko Helmut,
I kwartał 2005: Banasik Henryk, Kiciński Jerzy, Dziuk Jan
II kwartał 2005: Banasik Henryk, Kowalczyk Piotr, Lubas Robert,
III kwartał 2005: Polaczek Henryk, Dziatzko Helmut, Banasik Henryk,
IV kwartał 2005: Dziatzko Helmut, Banasik Henryk, Kowalczyk Piotr,
I kwartał 2006: Banasik Henryk, Dziatzko Helmut, Kowalczyk Piotr,
II kwartał 2006: Dziatzko Helmut, Banasik Henryk, Dziedzic Klemens,
III kwartał 2006: Banasik Henryk, Lubas Czesław, Warecki Bernard,
IV kwartał 2006: Kiciński Jerzy, Polaczek Henryk, Urbańczyk Stanisław,
I kwartał 2007: Banasik Henryk, Polaczek Henryk, Kiciński Jerzy,
II kwartał 2007: Dziatzko Helmut, Banasik Henryk, Wolny Stefan
III kwartał 2007: Banasik Henryk, Polaczek Henryk, Kalyta Joachim,
IV kwartał 2007: Banasik Henryk, Dziatzko Helmut, Filinger Daniel,
I kwartał 2008: Filinger Daniel, Banasik Henryk, Urbańczyk Stanisław,
II kwartał 2008: Banasik Henryk, Dziatzko Helmut, Urbańczyk Stanisław,
III kwartał 2008: Dziatzko Helmut, Banasik Henryk, Kiciński Jerzy,
IV kwartał 2008: Polaczek Henryk, Banasik Henryk, Piekarczyk Stanisław,
I kwartał 2009: Kowalczyk Piotr, Urbańczyk Stanisław, Kokot Eugeniusz,
II kwartał 2009: Warecki Bernard, Urbańczyk Stanisław, Dziedzic Klemens,
III kwartał 2009: Kowalczyk Piotr, Banasik Henryk, Kiciński Jerzy,
IV kwartał 2009: Polaczek Henryk, Urbańczyk Stanisław, Warecki Bernard,
I kwartał 2010: Dziatzko Helmut, Urbańczyk Stanisław, Polaczek Henryk,
II kwartał 2010: Wolny Stefan, Kiciński Jerzy, Polaczek Henryk,
III kwartał 2010: Filingier Daniel, Kiciński Jerzy, Warecki Bernard,
IV kwartał 2010: Polaczek Henryk, Filingier Daniel, Kiciński Jerzy,
I kwartał 2011: Tobor Ryszard, Kiciński Jerzy, Urbańczyk Stanisław ,
II kwartał 2011: Kraszewski Andrzej, Polaczek Henryk, Tobor Ryszard,
III kwartał 2011: Dziatzko Helmut, Tobor Ryszard, Kiciński Jerzy,
IV kwartał 2011: Piekarczyk Stanisław, Banasik Henryk, Urbańczyk Stanisław,